InStat

Ez az összefoglaló, az InStat Mac példáján (de Windowsban is nagyon hasonló), megmutatja, milyen egyszerű egytényezős/egyszempontos ANOVA-t végezni az InStat használatával néhány perc alatt.

1. Lépés: Válasszon adatformátumot

Mielőtt bevinné adatait, először meg kell adnia az InStat számára, milyen típusú adattáblára van szüksége. Ez a fontos lépés teszi az InStatot különlegessé. Miután kiválasztotta a megfelelő adattáblát a kísérletéhez, az InStat elvezeti Önt a megfelelő statisztikai teszt kiválasztásáig. Az InStat a képernyő tetején három célt ajánl fel, további lehetőségekkel alattuk. Az Ön választásai alapján különböző teszteket végezhet, amint az a jobb oldalon látszik. A három cél különböző, és Önnek sem nehéz megadnia az InStat számára, milyen típusú adatokkal rendelkezik.

Ebben a példában a Compare means és Raw data opciókat választjuk.

2. Lépés: adatbevitel

Gépeljen, importáljon, vagy másoljon adatokat az InStat táblára. A Data menüvel átalakíthat vagy új változókat hozhat létre az oszlopok kombinálásával.

A program fejlécében látható a hat lépés gombja. Ezekkel a gombokkal lépésről lépésre bármely irányban mozoghat, vagy használhatja a nyilaknak megfelelő sorrendben. A következő lépés a harmadik gomb, az összefoglaló statisztika.

3. Lépés: összefoglaló statisztika

Minden oszlop esetében láthatja az átlag, standard deviáció (SD), az átlag standard deviációja (SEM), konfidencia intervallum (KI), stb értékeket. Ide Ön is beírhatja az átlag, mintaszám, SD és SEM értékeket, ha más programmal már elemezte adatait.

4. Lépés: Válasszon statisztikai tesztet

Az InStat feltesz négy kérdést, így segítve Önt a teszt kiválasztásában. Különböző lehetőségeket fog látni annak megfelelően, hány oszlopban vitte be adatait vagy milyen típusú adattáblát választott.

A fenti választások alapján az InStat egytényezős ANOVA tesztet javasol post-hoc teszttel. Ha segítségre van szüksége, kattintson a “Help me choose” feliratra, ahol megtekintheti az InStat magyarázatait.

5. Lépés: tekintse meg az eredményeket

Az InStat a lehető legkevesebb statisztikai zsargon használatával mutatja meg az eredményeket.

A hatodik lépés gombjára kattintva egy egyszerű grafikont kapunk, mely alkalmas az adatokról való képalkotásra és az adatbevitel során elkövetett esetleges hibák kiszűrésére. Ezt a grafikont nem lehet szerkeszteni vagy megváltoztatni, de ki lehet nyomtatni, vagy a vágólapra másolni.

A lépéseket nem kell sorrendben követnie. Ha szerkeszti az adatokat vagy megváltoztatja az elemzési választásait, az InStat azonnal újraszámolja az eredményeket.

Oszlop statisztika

 • Átlag, medián, 95% KI, SD, SEM.  Azt is teszteli, hogy az eloszlások megfelelnek-e a Gauss eloszlásnak a Kolmogorov-Smirnov teszt alapján.

Csoportok összehasonlítása

 • Páros és páratlan t próba; Mann-Whitney és Wilcoxon nemparaméteres próbák.
 • Hagyományos vagy ismételt méréses ANOVA, Bonferroni, Tukey, Student-Neuman-Keuls vagy Dunnett post hoc tesztekkel.
 • Kruskal-Wallis vagy Friedman nemparaméteres teszt Dunn post hoc teszttel.

Kontingencia táblázatok

 • Khí-négyzet próba Yates’ féle korrekcióval vagy anélkül.
 • Khí-négyzet próba lineáris trendhez.
 • Fisher egzakt teszt.
 • 95% konfidencia intervallumok kalkulálása a relatív kockázathoz, esélyhányados vagy két rész közötti különbséghez.
 • Érzékenység, specificitás, pozitív prediktív érték, negatív prediktív érték és likelihood arány számítása 95%-os konfidencia intervallumhoz.

Lineáris regresszió és korreláció

 • Lejtés és tengelymetszet paraméter számítása 95% konfidencia intervallummal.
 • Regressziós vonal specifikus ponton való áthaladása.
 • Standard görbe interpolációja.
 • Korrelációs koefficiens számítása (Spearman vagy Pearson) konfidencia intervallumával.
 • Eltérés a lineáristól számítása runs teszttel vagy F próbával.

Többszörös regresszió és korreláció

 • Korrelációs mátrixok számítása.
 • Többszörös regresszió választott X változókkal.
 • Minden X változó legjobban illeszkedő koefficiens standard errorral és 95% konfidencia szinttel, P érték annak tesztelésére, hogy a változó hozzájárul-e szignifikánsan a modellhez.
 • Variancia Inflációs Faktor (VIF)számítása a multikollinearitás tesztelésére.

Program funkciók

 • Mintegy 10,000 sor és 52 oszlop az adatoknak.
 • Kiválasztott adatok matematikai átalakítása (pl. logaritmus, reciprok, logit, stb).
 • Sorok és oszlopok transzponálása.
 • Eredmények vagy adatok vágólapra másolása vagy exportja text fájlként.
 • Grafikák nyomtatása bármilyen nyomtatóban vagy exportálás Windows Metafájl (.WMF) vagy PICT (Mac) fájlként.
 • Beépített jegyzetfüzettel annotálható adatok és elemzések.
 • InStat fájlok elemzési választásokat és adatokat tartalmaznak így gyorsan újrafuttatható ugyanaz az elemzés új adatokkal.
 • 2 oszlop kombinálása (összeadás, kivonás, szorzás, osztás) új oszlop létrehozásához.
 • Vesszővel vagy tabulátorral elválasztott fájlok importálása.
 • Indexelt adatok, teljes táblázatok vagy kiválasztott sorok és oszlopok importálása, kiválasztott adatok szűrése.
 • Adatok exportálása táblázatként vagy indexelt fájlként.
 • Kiválasztott értékek kihagyása. Megjelennek az adattáblán de hiányoznak az elemzésekből.

Grafikon lehetőségek

Az InStat jegyzetfüzet minőségű grafikonokat készít (nem szerkeszthető). Publikáció minőségű grafikonokért használja a GraphPad Prism szoftvert.

Mit nem csinál az InStat?

Úgy alkottuk meg az InStatot, hogy egyszerűen lehessen vele alapvető statisztikai teszteket végezni és tanítani. Sok laboratórium számára ez minden ami szükséges. Más laboratóriumok időnként fejlettebb statisztikai teszteket követelnek, vagy a nagy adatbázisokból történő adatlehívás lehetőségét. Ezeknek a laboroknak egy nagy teherbírású statisztikai csomagra is szüksége lesz az InStat mellett. Az InStat nem végez két-szempontos ANOVA analízist, de a Prism, a grafikon és görbeillesztő programunk igen. Az InStat továbbá nem hajt végre logisztikai regressziót, lépésenkénti többszörös regressziót, faktor- és klaszteranalízist, vagy ANCOVA-t.