InStat

Цей огляд показаний тут вInStatMac (Windowsдуже схожий), продемонструє, наскільки легко виконувати односторонній дисперсійний аналіз із допомогоюInStat всього за декілька хвилин.

Крок 1: Обрати формат даних

Перш ніж ви зможете ввести дані, спочатку вам потрібно вказатиInStatяка таблиця даних вам потрібна. Цей важливий крок робитьInStatунікальною. Після того, як ви вибрали правильний тип таблиці для вашого експерименту, InStatзможе допомогти вам вибрати відповідний статистичний тес. InStat пропонує три необхідні показники у верхній частині екрану, з великою кількістю варіантів нижче.Залежно від вашого вибору, ви зможете виконувати різні тести, як показано справа. Ці необхідні показники чіткі, тож у вас не повинно виникнути жодних проблем з тим щоб вказатиInStatтип даних який у вас є.

Для цього прикладу, ми оберемоComparemeans (Порівняння середніх значень)іRawdata (Необроблені дані).

Крок 2: Ввести дані

Вводьте, імпортуйте чи вставляйте дані в таблицю даних InStat. Це меню даних (Datamenu) дозволяє вам перетворювати дані або створювати нові змінні шляхом об’єднання стовпців.

Крок 3: Зведена статистика  

Для кожного стовпця перегляньте середнє значення, стандартне відхилення (SD), стандартну похибку середнього (SEM), довірчий інтервал, і т.д.. Ви також можете ввести тут середнє значення, розмір вибірки і стандартне відхилення (чи стандартну похибку середнього) якщо ви вже проаналізували дані в іншій програмі.

Крок 4: Вибір статистичного тесту

Щоб допомогти вам обрати тест, InStatпредставляє вам чотири запитання. Ви побачите різні варіанти вибору, якщо введете різну кількість стовпців даних, чи якщо ви створите інший тип таблиці даних.

На основі вибору показаному вище, InStatповідомляє вам що вона обрала односторонній дисперсійний аналіз з після експериментальним тестом. Якщо вам потрібна допомога натиснітьДопомогти Мені Обрати (HelpMeChoose)щоб подивитися пояснення InStat.

Крок 5: Перегляд результатів

InStat представляє результати, використовуючи мінімум статистичного жаргону.

Кнопка шостого кроку показує простий графік, який підходить для отримання сенсу ваших даних і для виявлення помилок при вводі даних. Ви не можете змінити чи відредагувати графік, однак можете роздрукувати його чи скопіювати в буфер обміну.

Вам не потрібно зберігати порядок кроків. Коли ви редагуєте дані чи змінюєте параметри аналізу, InStatмиттєво обраховує результати заново.

Статистика Стовпців

 • • Середнє значення, медіана, 95% довірчий інтервал (CI), стандартне відхилення (SD),стандартна похибка середнього (SEM). Також перевіряються відповідність розподілу Гаусовому розподілу з допомогою критерію Колмогорова-Смирнова.

Групові Порівняння

 • Парні і непарні t-критерії; непараметричні критерії Манна-Уітні таВілксона.
 • Звичайні і повторні виміри дисперсійного аналізу з подальшими апостеріорними критеріями Бонферроні, Тюкі,Стьюдента-Ньюмана-Кейлсачи Данета.
 • Непараметричні критерії Крускала-Воллісачи Фрідманаз подальшим апостеріорним критерієм Данна.

Таблиці Спряженості

 • Критерій хі-квадрат з або безпоправки Йейтса на безперервність.
 • Критерій хі-квадратдля лінійної тенденції.
 • Точний критерій Фішера.
 • Розраховуйте 95% довірчі інтервали для відносного ризику, відношення шансів чи різниці між двома пропорціями.
 • Обчислюйте чутливість, специфічність, позитивне прогностичне значення, негативне прогностичне значення і відношення правдоподібності 95% довірчих інтервалів.

Лінійна Регресія і Кореляція

 • Обчислюйте нахил і зміщенняз допомогою95% довірчих інтервалів.
 • Проводьте лінію регресії через задану точку.
 • Інтерполюйте зі стандартної кривої.
 • Обчислюйте коефіцієнт кореляції (Спірманаабо Пірсона) і його довірчий інтервал.
 • Тестуйте на відхилення від лінійності з допомогою критерію серій або f-тестом на лінійність.

Множинна Регресія і Кореляція

 • Обчислюйте матрицю кореляції.
 • Множинна регресія з використанням Xзмінних.
 • Для кожної X величини , обчислюйте її оптимальні коефіцієнти стандартної помилки та 95% довірчий інтервал, іPзначення перевірки, та чи вносить змінна суттєвий вклад в модель.
 • Обчислюйте Коефіцієнт Інфляції Дисперсії (VIF) для перевірки мультиколінеарності.

Можливості Побудови Графіків

InStat створює графіки звичайної якості (вони не редагуються).Для створення графіків придатних для публікацій використовуйтеeGraphPadPrism.

ЩоInStat Не Робить

Ми розробилиInStatдля простого виконання і навчання основним статистичним тестам. Багато лабораторій вважають щоInStatце все що їм потрібно. Інші лабораторії іноді потребують більш просунутих статистичних тестів чи можливість вибору підмножин даних з великих баз даних. Такі лабораторії потребуватимуть в більш потужний статистичний пакеті в доповнення доInStat. InStat не виконує двосторонній дисперсійний аналіз чи аналіз виживаності, однак це робить Prism, наша програма побудови графіків і підбору кривої.InStat також не виконує логістичну регресію, покрокову множинну регресію, факторний чи кластерний аналіз, чи дисперсійний аналіз.

Можливості Програми

 • До 10,000 рядківі 52 стовпців даних.
 • Математично перетворюйте дані (наприклад, логарифм,обернена величина, логіт, і т.д.).
 • Транспонуйте рядки і стовпці.
 • Копіюйте результати або дані до буферу обміну, чи експортуйте в текстовий файл.
 • Друкуйте графіки на будь-якому принтері або експортуйте їх як файлиWindowsMetafile (.WMF) чиPICT (Mac).
 • Анотуйте свої дані чи аналізи з допомогою вбудованого редактора нотаток.
 • ФайлиInStatfilesмістять варіанти аналізу, так само як і варіанти даних тож ви можете повторити один і той самий тест з новими даними.
 • Об’єднуйте 2 стовпці (додавайте, віднімайте, множте, діліть) щоб створити новий стовпець.
 • Імпортуйте файли які містять коми або табуляції в якості розділювачів.
 • Імпортуйте індексовані (складені) дані, цілі таблиці або вибрані рядки та стовпці, фільтруйте вибрані дані.
 • Експортуйте таблицю даних у вигляді текстової таблиці чи у вигляді індексованого (складеного) файлу.
 • Виключайте вибрані значення. Вони з’являться в таблиці даних але аналіз розгляне їх як пропущені дані.

Більшість статистичних програм розроблено статистиками, для статистиків. Ці програми багатофункціональні та потужні, але можуть приголомшити вчених товстими посібниками, незрозумілим статистичним жаргоном і високими цінами. ПрограмаGraphPadInStatінша. InStat розроблена науковцями для науковців. З допомогоюInStat, навіть новачоку статистиці може аналізувати дані всього за декілька хвилин. СпробуйтеInStatдля статистики без всієї цієї метушні.

П’ять причин чому вам варто обратиInStat:

InStat направляє вас крок за кроком

InStat підкорює криву навчання, супроводжуючи вас через статистичний аналіз. Ви справді освоїте програму всього за декілька хвилин.

Чіткий вибір аналізу з поясненнями

Вам не потрібно знати назву тесту який вам потрібно. InStat допоможе вам обрати підхожий тест, простозадавши вам запитання про ваші дані. Якщо ви не впевнені, тоді зверніться до екранів розширеної довідки, які пояснюють статистичні міркування простою мовою.

Прості для розуміння результати

InStat не припускає що ви геній у статистиці. Вона представляє результати у вигляді простих абзаців, з мінімальною кількістю статистичних жаргонів. Екрани довідки InStat розглядають використання кожного тесту та пояснюють кожну частину результатів.

Вигідна покупка

Більшість інших статистичних програм коштують сотні доларів, тоді як ми зробили InStat доступною для кожного.

Унікальні контрольні списки аналізу

З іншим статистичним програмним забезпеченням занадто легко отримати правильну відповідь на неправильне запитання. Ось чому InStat надає унікальний контрольний список аналізу. Двічі перевірте чи ваші дані не порушили жодних припущень тесту, і чи ви обрали тест який відповідає вашому експериментальному проекту та який дійсно відповідає на запитання, яке ви мали на увазі.