Kontaktujte nás

Švýcarsko

SciExperts AG
Case Postale 1238
Grand-Places 14
CH-1701 Fribourg
044 586 00 56
info@sciexperts.ch

Maďarsko

SciExperts Kft.
Szilágyi Erzsébet fasor 1. fszt. 3.
HU-1024 Budapest
+36 30 719 2573
info@sciexperts.hu