Prism

Аналізуйте, створюйте графіки і представляйте наукові дані швидше, ніж коли-небудь раніше з допомогою Prism!

Visualize Data

Make the most out of your data. Quickly produce publication-quality maps with MapViewer’s extensive thematic mapping and spatial analysis features. Distinguish patterns and trends in your data, understand the spatial relationship, and give clients and stakeholders the information they need.

MapViewer allows me to create maps in minutes! With the software from the competition, I spend many hours. 

Alberto Vargas
San Jose, Costa Rica

Overview

GraphPad Prism, доступна як для комп’ютерівна Windows,так і для комп’ютерів на Mac, та поєднує в собі наукову побудову графіків, вбудований підбір кривих (нелінійну регресію), зрозумілу статистику і організацію даних.

GraphPad Prism початково була розроблена для експериментальних біологів в медичних школах і фармацевтичних компаніях, особливо області фармакології та фізіології.  Зараз Prismвикористовується набагато ширше всіма типами біологів, а також вченими у галузях соціології та фізики. Більше ніж 200,000 науковців в понад 110 країнах покладають наPrismдля виконання аналізу, побудови графіків і представлення своїх наукових даних. Вона також широко використовується студентами і аспірантами.

Прослідковуйте Кожен Аналіз

Це не можна назвати справжньою наукою, якщо ви не можете точно задокументувати як ваші дані були проаналізовані.Ви ніколи не будете дивуватися отриманим результатам. Навіть якщо робота була виконана кимось іншим, ви можете переглянути (і змінити) всі варіанти аналізу, і побачити послідовність аналізів (тобто, що значення Xбули перетворені в логарифми до того, як крива була підібрана). Так само, ви можете перевірити чи планки похибки представляють стандартне відхилення(SD)  чи стандартну похибку середнього (SEM) (або щось ще).

Нелінійна Регресія

Нелінійна регресія – це важливий інструмент аналізу даних, однак часто вона виявляється складнішою ніж це потрібно. Жодна інша програма не спрощує підбір кривої так, як це робитьPrism. Насправді, ви можете підібрати криві за один крок. Просто виберіть рівняння з великого списку рівнянь що часто використовуються (чи введіть своє власне рівняння), решту Prismробить автоматично — підбирає криву, відображає результати у вигляді таблиці, рисує криву на графіку та інтерполює невідомі значення.

Помістіть дані для декількох наборів даних поруч в організовану таблицю даних, і Prismзможе розмістити в них всі набори даних одночасно. Ви можете підібрати одну і ту ж модель окремо для кожного набору даних, використати глобальну нелінійну регресію для спільного використання значень параметрів між наборами даних, чи підібрати різні моделі до різних наборів даних.

Нехай простота не вводить вас в оману. Prism також надає вам багато розширених варіантів підбору. Вона може повідомити довірчі інтервали найбільш відповідних параметрів у вигляді асиметричних діапазонів (метод профільної правдоподібності), які значно точніші аніж звичайні симетричні інтервали. Також вона може автоматично інтерполювати невідомі значення із стандартної кривої (тобто проаналізуватиRIAдані), порівнятипідбори двох рівнянь з допомогоюF-тесту чи інформаційного критерію Акаіке(AIC), побудувати графіки залишків, визначити викиди, диференційно зважити точки даних, протестувати залишки на нормальність, та багато іншого.

Автоматизація Без Програмування

Всі частини вашого проектуPrismпов’язані між собою. Це означає що коли ви виправляєте помилки  отримані під час введення даних, Prismавтоматично оновлює всі результати, графіки і макети. Ще одна перевага полягає в тому, що ви можете миттєво проаналізувати повторний експеримент. Після того, як ви відшліфували етапи аналізу і побудували графіки з допомогою даних одного експерименту, вам вже не потрібно повторювати ці кроки. Prism надає декілька способів щоб переробити вашу роботу – щоб миттєво проаналізувати і побудувати графік повторного експерименту, не повторюючи жодних втомливих кроків і не потребуючи жодного створення скриптів чи програмування.Крім того, Prism пропонує скриптову мову для тих, хто надає перевагу більш складній автоматизації.

Зрозуміла Статистика

Хоча вона не замінить потужну статистичну програму, Prismдозволяє вам легко виконувати основні статистичні тести, які зазвичай використовують лабораторні та клінічні дослідники. Prism пропонує t-тести, непараметричні порівняння, одно-, дво-,і тристоронній дисперсійний аналіз, аналіз таблиць спряженості,та аналіз виживаності. Варіанти аналізу представлені зрозумілою мовою уникаючи непотрібного жаргону.

На відмінну від інших програм, Prismнадає зрозумілу статистичну допомогу, коли вам це потрібно. Натисніть “Дізнатися” (“Learn”)в будь якому вікні аналізу даних, і онлайн документаціяPrismпояснить вам принципи аналізу, щоб допомогти вам зробити правильний вибір. Як тільки ви зробили свій вибір, Prismпредставить результати в організованих і простих у використанні таблицях. ДокументаціяPrismвиходить за рамки усього що ви могли очікувати. Більше ніж половина її частина присвячена детальним поясненням базової статистики і нелінійного підбору кривих, щоб навчити вам тому, що вам потрібно знати, щоб правильно аналізувати свої дані.

Автоматичні Планки Похибки

Якщо ви вводите необроблені дані, Prismможе автоматично відобразити планки похибок як стандартне відхилення(SD), стандартну похибку середнього (SEM), діапазон, міжквартильний діапазон, чи 95% довірчий інтервал.

Якщо ви обчислили значення похибки в іншому місці, тоді введіть їх в підписані підстовпці (з підписом SDчи SEM). Аналіз Prism(тобто t-тест, дисперсійний аналіз, регресія) буде враховувати стандартне відхилення (або стандартну похибку середнього) і розмір вибірки.

Повний Запис Вашої Роботи

Файл проектуPrismможе містити не лише дані,аналізи та графіки. ФайлPrismможе бути повним записом ваших експериментів. Кожен файл може містити будь-яке число таблиць даних, інформаційних сторінок, результатів аналізу, графіків і макетів сторінок.

Таблиці даних можуть містити не лише дані які ви аналізуєте та по яким будуєте графік, але і дані які ви вирішили виключити, і які залишаються в таблиці даних (вони виділені синім курсивом). Ви можете виділити значення, які хочете переглянути пізніше.

Кожна інформаційна сторінка може зберігати як неструктуровані нотатки, так і структуровані інформаційні константи, такі як номери партій, концентрації, номери сторінок блокнота, і т.д..

Графіки і макети можуть бути прикрашені текстом, лініями, стрілками, прямокутниками, таблицями, рівняннями, картинками та багатьом іншим.

Анотуйте будь-яку сторінку плаваючими нотатками з кодуванням кольором, і виділяйте (обраним вами кольором) назви сторінок, які ви хочете переглянути знову, чи хочете щоб їх подивився хтось інший.

Зберігайте файли  Prism на вашому комп’ютері чи в мереж, чи зберігайте прямо в LabArchives, хмарний лабораторний записник.

Контрольні Списки Аналізу

Як тільки ви завершили аналіз, унікальні контрольні списки аналізуPrism допоможуть вам переконатися, що ви обрали аналіз, який відповідає вашому експериментальному проекту, і що ви розумієте припущення які лежать в основі аналізу.

Готовий До Публікації

Prism переносить вас від необроблених даних до графіка (чи макета), готового для презентацій, плакатів чи публікацій.З допомогою всього одного кліка мишки завершені графіки чи макети надсилаються вPowerPointчиWord. Звичайно можна скористатися і звичайним копіюваннямта вставленням. Ви можете еекспортувати в файлиTIFF, EPS, JPG, чиPDF (та багато інших), з усіма опціями, необхідними для задоволення потреб наукових журналів.