ИМАТЕ ЛИ НУЖДА ОТ ПОМОЩ С ВАШИЯТ ПРОЕКТ?

Независимо дали сте изправени пред спад в производителността или просто трябва да промените начина, по който събирате, анализирате и използвате данни, за да подобрите вашите бизнес процеси, консултирането ви с SciExperts може да ви даде необходимите насоки, за да подобрите ефикасността и ефективността на повечето критични процеси.

Не се колебайте да се свържете с нашия експертен консултантски екип и да попитате какво можем да направим за вас.

Ето как работи нашия консултационен процес.

АНАЛИЗ НА ТЕКУЩИТЕ ПРОЦЕСИ

Посещение на консултативния екип за анализ на текущите процеси и възможните решения. Екипът ще :

  • Създаде схема на текущите процеси за събиране, анализиране, организиране и представяне на данни
  • Събере данни и анализира текущите изпълнения
  • Определи и приоритизира неефективността на процесите

  Документира нови процеси и методи

ОБСЪЖДАНЕ НА ВАШИТЕ НУЖДИ

С първата ни дискусия ще:

 • Определим темата
 • Определим изискванията, целите и задачите на клиента

Формираме консултативния екип

ИНТЕГРАЦИЯ

След като забележи текущите недостатъци, екипът тогава ще :

 • Предложи промени и план за изпълнение
 • Потърси одобрението на предложенията

Потърси комуникация със заинтересованите страни в процеса

ИЗПЪЛНЕНИЕ

На този етап ще ви покажем алфа / бета / и окончателни версии за :

  • Тестване на одобрените предложения
  • Внедряване на подобренията, които работят
  • Съобщаване на промяната, за да може да се обработят потребителите

  Тренираме вашият екип

МОНИТОРИНГИ ПРЕГЛЕД

И за да финализираме проекта ние ще :

 • Прегледаме внедрените промени
 • Повторно ще измерим ефективността
 • Направим оценка на направеното
Не се колебайте да се свържете с нас, за да обсъдим вашите нужди в консултантските услуги.