Voxler

ЗАХРАНВАНЕ НАПРЕД В 3D ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Визуализиране на данни

Модел на данните с впечатляваща яснота във всяко измерение. С богатите 3D модели на Voxler инструменти за моделиране е лесно да визуализирате многокомпонентни данни за геоложки и геофизични модели, замърсяващи отливи, cloud cloud, модели на сондаж или модели за налагане на руди. Разграничаване на областите на интерес, подчертаване на важна информация и лесно да се запознаят с новопридобитите си знания на заинтересованите страни в три измерения.

„Voxler прави възможно създаването на висококачествени 3D визуализации на данни за малка част от цената, която очаквате да платите.“

Франки Стоун, Петролни Изследвания

Анализиране на данни

Разгледайте дълбочината на данните си. Богата информация, която чака да бъде открита. Вижте своя модел Voxler от всеки ъгъл до точно аномалии и различи модели и тенденции. Използвайте разширените инструменти за анализ на Voxler, за да откриете нови бизнес възможности за вас и вашите клиенти. Открийте стойността на данните си с Voxler.

„Използвам Voxler като централен инструмент за анализ на 3D данни и визуална комуникация на резултати от геонаукиен симулиране/моделиране.“

Робърт Мартшалингер, президент

2018 Гьоте

Съобщаване на резултатите

Съобщавайте резултатите си с увереност и лекота. Мощните възможности за моделиране на Voxler улесняват пълното и цялостно разбиране на данните, независимо от сложността. Ясно да предадете вашето послание на клиенти, заинтересовани страни и колеги с Voxler.

Като малък бизнес, аз избирам Golden Software продукти, защото трябва да произвежда графики, които са толкова добри или по-добри от моите по-големи конкуренти и да го направя на разумна цена.

Стийв Бойнтън, президент
Подповърхностни решения за околната среда, LLC