MapViewer

НАПРАВЕТЕ НАЙ-ДОБРИТЕ ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ

Системни изисквания

  • Windows XP SP2 или по-нова версия, Vista, 7, 8 (без RT), 10 или по-нова
  • Поддръжка на 32-битова и 64-битова операционна система
  • 1024 x 768 или по-висока разделителна способност на монитора с минимална 16-битова дълбочина на цветовете
  • Най-малко 500 MB свободно място на твърдия диск
  • Най-малко 512 MB RAM

MapViewer е програма за Windows и не е съвместима с Mac, Linux или Unix операционни системи. Клиентите обаче са стартирали MapViewer на емулатор на Windows. Емулаторите на Windows позволяват на Windows среда да работи на операционна система Mac, Linux или Unix. Моля, имайте предвид, че не тестваме нашия софтуер при тези условия. Препоръчваме да изтеглите пробната версия и да тествате функционалността сами.